Beroepingswerk

In de zondagsbrief van 16 mei, heb ik u namens de kerkenraad uitvoerig ingelicht over de stand van zaken van het beroepingswerk. Twee verzoeken stonden in dat bericht:

1. Wilt u ons, via de mail (scriba@pknechtenerbrugoosterzee.nl) namen opgeven van predikanten die u kent, of hebt gehoord en die mogelijk in aanmerking komen voor een beroep door onze gemeente (na 4 jaar dienst is in principe iedere voorganger beroepbaar) .

Naam en woonplaats en een korte omschrijving waarom u deze voor ons geschikt vindt, of wat u heeft geraakt, is voor de beroepingscommissie genoeg om hierop (zonder namen te noemen) actie te kunnen ondernemen.

2. De beroepingscommissie moet worden samengesteld en wij zoeken per leeftijdsgroep (17-35, 36-55 en 56 plus) 1 of 2 vertegenwoordigers vanuit de gemeente. Een ouderling, diaken en kerkrenmeester zijn al bekend. Nadat de commissie compleet is, kunnen we die aan u bekendmaken via ons kerkblad, zondagsbrief en app en kan deze aan de slag.

Op punt 1 hierboven is vanuit de gemeente 1 reactie gekomen. Daar zijn we blij mee (met dank aan dit gemeentelid), maar een keus uit 1 is natuurlijk geen keus. Dus graag uw reacties.

Hoopvol zien we die tegemoet,

Een goed en gezegend weekend gewenst.

Namens de kerkenraad,

Piet van Koningsveld