Tsjerkepaad in de Laurenskerk

Deze zomer kan gelukkig het Tsjerkepaad weer plaatsvinden. Vanaf 3 juli is op alle zaterdagmiddagen van juli en augustus de Laurenskerk open van 13.30 tot 17 uur. Dan staan er twee gastvrouwen klaar

Dit jaar is er in de kerk een expositie van diverse foto’s. Foto’s van feestelijke, droevige en serieuze gebeurtenissen in deze kerk: een huwelijk, een doop, een begrafenis, een zangkoor; oude foto’s van twee zondagsschoolgroepen uit 1953 en van een kerkkoor uit 1962 met alle namen erbij. Verder ook een creatieve fotoserie van Arjan Bokhorst, die tweeluiken maakte van verborgen plekken in de Laurenskerk, die je nog nooit hebt gezien, al zat je nóg zo vaak in de kerk.

Ook kinderen zijn welkom. Voor hen is er een puzzelroute door de kerk en een kleurplaat.

De Laurenskerk is vanwege de corona-problemen een heel jaar dicht geweest. Er waren geen kerkdiensten – enkele uitvaartdiensten waren de enige bijeenkomsten. Des te vrolijker zijn we dat  deze zomer de kerk open is, zoals vele kerken in Friesland, met een eenvoudig programma. Op de website van de provincie kunt u vinden welke andere kerkgebouwen ook open zijn deze zomer: www.tsjerkepaad.nl

Wij danken degenen die foto’s ingeleverd hebben die een mooi beeld geven van wat er in de kerk beleefd is in een lange traditie. Mocht u nog wat in oude of nieuwe albums vinden, dan graag vóór 29 juni aan één van ons doorgeven.

Dank ook aan degenen die zich als gastvrouw/-heer hebben opgegeven!

Werkgroep Tsjerkepaad:

Blijke van der Stouwe – jstouwe@ziggo.nl
Liesbeth van Leeuwen-  vanleeuwenco@gmail.com
Riekie Holtrop – riekieholtropleijten@gmail.com
Hanni de Heer – hannideheer49@gmail.com