bericht over ouderling Ria Zuydam

Beste gemeenteleden,

Na jaren ouderling te zijn geweest neemt Ria Zuydam ook op 11 juli afscheid van de kerkenraad. Ria was ouderling ( speciaal voor de ouderen)  en was ook betrokken bij de tentdienst commissie van Echtenerbrug en zat in de werkgroep Wegeleben. Vanuit die commissies is gevraagd of Ria ook kan blijven zitten daar ze een goed team zijn en Ria bekend is met de gang van zaken. Daar Ria dit ook fijn vindt om dit nog een poosje te blijven doen vinden we dit een mooie oplossing voor de commissies. Vandaar dat we Ria benoemen als taakdrager namens onze kerk bij de tentdienst in Echtenerbrug en de werkgroep Wegeleben. We hopen met elkaar op een fijne samenwerking.

Namens de kerkenraad, Bruinsje Planting , scriba