Laatste zondag kerkelijk jaar (LZKJ) op 21 november en coronamaatregelen na 12-11

Beste gemeenteleden,

Wij willen even uw aandacht vestigen op komende zondag, 21 november, LZKJ.

We gedenken dan de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De namen hebt u in het kerkblad kunnen lezen. Met name willen we in de zondagse dienst de familieleden de gelegenheid geven om stil te staan bij hun verlies in het afgelopen jaar.

We verwachten dat er 50 – 60 familieleden aanwezig zullen zijn.. Met de coronaregels per 12 november (1½ m afstand tussen niet gezinsleden, vaste zitplaatsen, enz.) kunnen deze allemaal een plaats krijgen in kerkzaal en/of bijgebouw (met beamerverbinding). Meer gaat en mag niet volgens de richtlijnen.

Dit houdt feitelijk in, dat we u vragen deze dienst via de livestream te volgen. We wijzen u nadrukkelijk op het feit, dat er zaterdagmiddag, vanaf 13.30 tot 16.30 uur in de Laurenskerk uitgebreid gelegenheid is om voor ieder die dat wil, een moment van stilte en gedenken te beleven en daar een kaarsje aan te steken. Deze kaarsjes worden in de dienst van zondag voor in de kerk gezet. Ook kunt u op zondagochtend van 09.00 tot 09.25 uur een kaarsje opsteken, maar dan kunt u niet de in de kerk plaats nemen.

Als kerkenraad hebben we begrip voor uw teleurstelling hierover, maar we rekenen toch ook op uw begrip voor dit besluit wat wij vinden passen in het motto van onze gemeente:

Omzien naar elkaar.

We wensen u Gods zegen toe en een goed en gezegend weekend.

De kerkenraad.