KERSTNACHTDIENST

Gezien de huidige omstandigheden kunnen er de komende weken na 17.00 uur geen kerkdiensten worden gehouden. Daarom nodigen wij iedereen uit om 24 december om 16.00 uur de opname van de kerstnachtdienst in de Kruiskerk bij te wonen. ‘s Avonds om 21.00 uur zal deze dienst dan worden uitgezonden. Wie in de gelegenheid is en zin heeft om erbij te zijn: van harte welkom!