DIENST BIDDAG VOOR VREDE

Vanwege de actuele gebeurtenissen in Oekraïne zal de dienst op biddag a.s. woensdagavond 9 maart een volledig aangepaste karakter hebben.

We bidden dan voor de vrede in de wereld die momenteel ernstig wordt geschonden in Oost-Europa.

Het speciale karakter van de dienst komt ook naar voren in de lezingen en overdenking. We staan stil bij Prediker 9 waar wordt verteld over een kleine stad die door een machtige koning wordt belegerd. Ook Jezus’ woorden in Lukas 22 over vorsten die volken onderwerpen zijn in onze dagen uitermate actueel.

In de liederen die we zingen klinkt het biddend verlangen naar vrede door.

De collecte is voor https://www.worldpartners.org . Deze organisatie bezit een boerderij in het westen van Oekraïne en heeft goede contacten met andere boerderijen in deze regio. Zij zijn in staat om tonnen voedsel te vervoeren. Op de site is ook een link om voor dit doel te doneren.

De biddienst voor de vrede is om 19.30 uur in de Kruiskerk in Echtenerbrug. Voorganger is ds. Evert van der Veen uit Oldemarkt.

Iedereen die zich betrokken voelt bij de huidige toestand in de wereld is van harte welkom!