Algemeen

De classis Fryslân

Onze classispredikant, ds. Wim Beekman, heeft een kerstgroet naar onze gemeente gestuurd. Het is een bemoedigende groet. U kunt deze kerstgroet op onze website www.pknechtenerbrugoosterzee.nl onder het kopje actueel en dan naar Classis vinden. Hier staat ook een verslag van de classisvergadering van 7 februari 2019. Wij hebben ervoor gekozen om deze groet en verslag…

Pastor Elly

Sinds 1 november 2017 is pastor Elly Stellingwerf-Vinke in onze gemeente werkzaam. Zij doet dit met veel inzet. Zelf zegt pastor Elly: “Dit werk heb ik de afgelopen tijd met veel plezier en voldoening gedaan”. De zin hiervoor staat in de verleden tijd. Pastor Elly beëindigt haar werkzaamheden per 15 mei 2019. Dat vinden wij…

Bijbellezen als beginners

Lees je de bijbel nou nooit op jezelf? Dat overkomt meer mensen! Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft onderzoek gedaan naar bijbellezen in Nederland en het blijkt dat we eigenlijk minder goed de weg weten in de bijbel dan twintig jaar geleden. Daarom zijn we in de kerk met een bijbelleesgroepje begonnen: Bijbellezen als beginners.