Classis verslagen

Kort verslag informatie classis Fryslan

Uit de classis Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang… –          Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het…

Classicale vergadering 27 juni 2018

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND     CLASSIS FRYSLÂN Opening Na het lezen van 2 Tim. 1: 6-14 vraagt de preses aandacht voor de tekst die hij uitwerkt in zijn korte overweging ter opening van deze classicale vergadering: ‘Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat u is toevertrouwd.” Hij sluit af met een…