4 Burgerlijke gemeente

Onze kerkelijke gemeente is erg uitgestrekt en omvat vijf dorpen, globaal aan de zuid- en oostzijde van het Tjeukemeer. Het ligt in de burgerlijke gemeente De Fryske Marren. Dit is een gemeente met 3 grotere kernen (Joure met gemeentehuis, Lemmer en Balk).

Waar bij deze 3 kernen een breed scala aan industrie is ontstaan, ligt het zwaartepunt in onze vijf dorpen, op de watersport en veeteelt, en daarbij betrokken kleinschalige bedrijven., Onze dorpen liggen hoofdzakelijk in de veenpolders, die ontstonden, nadat in het verleden hier de turf is uitgegraven.

In de vijf dorpen, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Echten, Oosterzee (-Buren en -Gietersebrug) en Bantega, zijn de nodige verzorgende bedrijven gevestigd, zoals loonbedrijven, machinewerkplaatsen, garages, scheepswerven, (jacht)havens, supermarkten, een doe het zelf zaak, een Houthandel en een warenhuis. Daarnaast nog de nodige B & B’s, hotels en restaurants. Ook zijn er in Echtenerbrug en Oosterzee nog 1 openbare- en 1 christelijke basisschool. In Bantega is er een samengestelde lagere school (Openbaar- en Christelijk onderwijs in 1 gebouw).De middelbare scholen zijn in Lemmer, Joure en Heerenveen. Ook zijn er in de dorpen sportclubs, verenigingen en andere trekpleisters en speciale activiteiten. Onlangs zijn er in Delfstrahuizen een 50-tal riante recreatiebungalows gebouwd en eenzelfde aantal woningen en bungalows voor permanente bewoning. Iets verder terug in de tijd, zijn er in Oosterzee, op de plaats van de voormalige melkfabriek allerlei woningen gerealiseerd.

Door de gunstige ligging van onze gemeente aan de A6 (in IETS MEER DAN 1 uur in Amsterdam, Amersfoort en Utrecht), is er ook een zekere vraag naar woningen vanuit die hoek, Immers in het westen is men door de vele files, vaak ook wel 1 uur kwijt aan woon-, werkverkeer, waarbij het enige verschil is, dat men daar minder kilometers aflegt.