Algemeen (Pagina 2)

Wijziging locatie oppas

Oppas Echten. Tijdens de diensten in de Laurenskerk te Echten is het weer mogelijk om gebruik te maken van de ruimte bij Restaurant de Fûke. Vanaf zondag 21 juli kunnen de kleintjes daar terecht bij de oppas. Via de hoofdingang is de ruimte te bereiken.

Tsjerkepaad

Van 6 juli t/m 14 september 2019 is er weer Tsjerkepaad. We stellen de Laurenskerk op de zaterdagmiddagen open van 13.30 – 17.00 uur. Iedereen die dat wil kan dan een kijkje in de Laurenskerk nemen. Er is een mooi programma met muziek verzorgd door muzikanten uit onze eigen gemeente of door muzikanten die het geweldig vinden om in onze mooie Laurenskerk te mogen spelen.

Tentdienst Echtenerbrug

In april zijn we begonnen met de voorbereiding voor de tentdiensten.
De diensten zijn op zondag 8 september ‘s morgens om 10 uur en ‘s avonds om 19.30 uur. Ds. S de Vries-Terpstra leidt de morgendienst met als thema: In je element.

Tentdienst Bantega

Op zondag 30 juni is de jaarlijkse tentdienst in Bantega, aanvang 10.00 uur.

Voorganger is ds. J W Kirpenstein uit Utrecht, met muzikale medewerking van Us Ideael-Nieuw Leven,  o.l.v.  dirigent Koop Schokker.

Classis

Er is een verslag/impressie van de generale synode binnengekomen. Deze verslagen zijn op onze website geplaatst. Voor verdere informatie hierover: www.pknechtenerbrugoosterzee.nl Onder kopje Actueel en dan naar Classis.

Kerk in Echten open tijdens de zomer.

Zoals u al in het vorige kerkblad kon lezen doen we deze zomer weer mee met het Tsjerkepaad. Op zaterdagmiddagen is de kerk in Echten open van 13.30 tot 17 uur. Dan is er een expositie van Poëziealbums, zijn er muzikale optredens, is er een speurtocht voor de kinderen en natuurlijk informatie en bezichtiging van de Laurenskerk.

Overstapweekend

In het weekend van 19 mei zal de overstapdienst plaats vinden. Tijdens deze dienst zullen de kinderen uit groep 8 overstappen naar de tienercatechese, zij mogen dan vanaf september deelnemen aan de activiteiten van de tienercatechese.