Algemeen (Pagina 2)

Avondmaal 14 februari

Beste gemeenteleden,
Op 14 februari hopen we als gemeente het avondmaal te vieren. Om gezamenlijk stil te staan bij het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht en de Genade die wij hierdoor mogen blijven ontvangen.
Als diaconie hebben wij nagedacht hoe we dit als gemeente kunnen vieren nu de kerk gesloten is.

Bericht over beroepingswerk

Aan de gemeenteleden van de PG Echtenerbrug Oosterzee.

In het laatste kerkblad hebt u kunnen lezen wat er zoal aan voorwerk is gedaan om het  beroepingswerk daadwerkelijk te kunnen starten.

Sirkelslag young

Hallo jongeren van 12 jaar tot 16 jaar
Zoals jullie gewend zijn is er in februari altijd Sirkelslag young voor jullie.
Vanwege de verlengde lockdown t/m 9 februari wordt Sirkelslag Young verplaatst naar vrijdagavond 28 mei 2021.

Actie kerkbalans

Zoals u misschien gemerkt heeft is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. De actie loopt van 16 tot 30 januari. Het thema voor dit jaar is Geef om je Kerk.