Algemeen (Pagina 2)

DIENST OUDEJAARSAVOND

Gezien de huidige omstandigheden kunnen er de komende weken na 17.00 uur geen kerkdiensten worden gehouden. Daarom nodigen wij iedereen uit om 31 december om 16.00 uur de opname van de oudejaarsavonddienst in de Kruiskerk bij te wonen. ‘s Avonds om 19.30 uur zal deze dienst dan worden uitgezonden. Wie in de gelegenheid is en…

KERSTNACHTDIENST

Gezien de huidige omstandigheden kunnen er de komende weken na 17.00 uur geen kerkdiensten worden gehouden. Daarom nodigen wij iedereen uit om 24 december om 16.00 uur de opname van de kerstnachtdienst in de Kruiskerk bij te wonen. ‘s Avonds om 21.00 uur zal deze dienst dan worden uitgezonden. Wie in de gelegenheid is en…

Kerken open voor gedenken op 20 november

Misschien steek je in de vakantie, in een vreemde kerk wel eens een kaarsje aan voor een geliefde, en zou je dat hier ook graag willen doen. Het kan zijn dat u/jij de drempel van de kerk op zondag te hoog vindt.

Voor die mensen zijn zowel de Jacobustsjerke te Delfstrahuizen, de Kruiskerk te Echtenerbrug en de Laurenskerk te Echten op zaterdagmiddag 25 november van 16:00 – 17:30 geopend.

gedachtenisweekend

Zaterdagmiddag 20 november zijn voor alle inwoners van onze dorpen zowel de Jacobus Tsjerke te Delfstrahuizen als de Laurenskerk te Echten van 15.00 tot 17.00 uur geopend. De Johannes Tsjerke in Sintjohannesga is open van 10.30 tot 12.00 uur.

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure. De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan ‘een bewoonbare wereld’. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren. Een dag waar rondom…

Tsjerkepaad… ook nu weer verrassend!

Wist u dat de toren van de Laurenskerk ooit door iemand is beklommen tot aan het haantje !!! om met een grote camera in de hand foto’s te kunnen maken van de omgeving. Nee, het is geen flauwekul; zie de foto voor het bewijs. Het moet ergens in de jaren ’30 geweest zijn, dat ene heer Kussendrager dit hachelijke avontuur ondernam tijdens reparatiewerkzaamheden aan de toren. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen in onze tijd van o.a. ARBO wetgeving en inzet van drones, maar het is wáár gebeurd! Het is één van de bijzondere verhalen tijdens Tsjerkepaad 2021, verteld door een bezoeker en tevens familielid van de avonturier.

Kinderspeldag organiseert ‘een feestmaal!’

Kinderspeldag organiseert ‘een feestmaal!’ In de herfstvakantie is er op zaterdag 23 oktober een feestelijke kinderspeldag. Tijdens de kinderspeldag hebben we een afwisselend programma van: muziek, verhaal, spel, knutsel en theater, waarin de kinderen een actieve rol spelen. M.m.v. Theater Vrolijk. Buikspreekpoppen Paula en aap Bongo, zorgen samen voor heel veel pret. Voor wie :…

Nederlandse stichtingen

Vanuit de diaconie willen we graag 2 Nederlandse stichtingen onder de aandacht brengen die met vrijwilligers en giften goede dingen doen. Misschien wilt u overwegen of u deze stichtingen met uw inzet als vrijwilliger of als gift wilt en kunt ondersteunen.