Algemeen (Pagina 3)

(Kerk) ûnderweis app

In het vorige kerkblad werd de aankondiging gedaan van onze eigen kerk app en wel de ûnderweis app. In de dienst van 9 mei, waarin ds. Pit voorging, was de aftrap d.m.v. het introductiefilmpje. Nog niet gezien, kijk dan op de website.

SPAARACTIE DOUWE EGBERTS KOFFIE PUNTEN

De Voedselbanken verstrekken dagelijks voedsel aan de armste mensen in Nederland. Ze streven daarbij naar een combinatie van verse producten, zoals groente en fruit, en langer houdbare producten, zoals koffie. Maar doordat koffie een luxe artikel is, zit het niet vaak in het pakket.

Beroepingswerk

In de zondagsbrief van 16 mei, heb ik u namens de kerkenraad uitvoerig ingelicht over de stand van zaken van het beroepingswerk. Twee verzoeken stonden in dat bericht: 1. Wilt u ons, via de mail (scriba@pknechtenerbrugoosterzee.nl) namen opgeven van predikanten die u kent, of hebt gehoord en die mogelijk in aanmerking komen voor een beroep…

Afgelast – Openlucht Kerkdienst 13 juni

Enige dagen na de persconferentie van de regering, waarin versoepelingen voor de samenleving werden gemeld, kregen wij, als organisatie van de openlucht kerkdienst, geen toestemming om verder te gaan. Dat is natuurlijk jammer, maar helaas niets aan te doen. Dit heeft tot gevolg dat we een ander scenario uit de kast hebben moeten halen. Op…

Op 9 mei gaat onze Kerk-App live!

Op 9 mei gaat onze Kerk-App live!

Het is bijna zover, de kerk app ûnderweis wordt a.s. zondag 9 mei gepresenteerd in de kerk. Verschillende gemeenteleden hebben aan een introductie filmpje meegewerkt, om zo helder te krijgen waarvoor, wie, hoe en waarom we hier als werkgroep zo enthousiast over zijn.