Algemeen (Pagina 3)

Kerk in Echten open tijdens de zomer.

Zoals u al in het vorige kerkblad kon lezen doen we deze zomer weer mee met het Tsjerkepaad. Op zaterdagmiddagen is de kerk in Echten open van 13.30 tot 17 uur. Dan is er een expositie van Poëziealbums, zijn er muzikale optredens, is er een speurtocht voor de kinderen en natuurlijk informatie en bezichtiging van de Laurenskerk.

Overstapweekend

In het weekend van 19 mei zal de overstapdienst plaats vinden. Tijdens deze dienst zullen de kinderen uit groep 8 overstappen naar de tienercatechese, zij mogen dan vanaf september deelnemen aan de activiteiten van de tienercatechese.

Huiskamergesprekken

In de afgelopen tijd zijn als het goed is alle kerkleden gebeld of bezocht met de vraag: doet u mee aan de huiskamergesprekken? Mocht u niet gebeld zijn, dan kan het zijn dat uw telefoonnummer niet bij ons bekend is. U kunt in dat geval contact opnemen met onze ledenadministrator Geert van Veen om even het goede nummer door te geven. U kunt mailen naar gm.vanveen@kpnplanet.nl of het melden bij uw oog en oor.

Kerkmunten

Al vele jaren wordt in onze kerk gebruik gemaakt van de kerkmunten. De reden voor dit gebruik is simpel. Omdat onze kerk de ANBI status heeft (status voor betrouwbare goede doelen) zijn de giften die men hieraan geeft aftrekbaar voor de belasting. Maar hoe bewijs je de giften in het collecte ponkje?

2 juni Zendingsdienst

Op 2 juni hopen wij als zendingscommissie een zendingsdienst te organiseren. De heer Dick Tillema van 3xM komt spreken. Na de dienst, bij de koffie, houdt hij nog een presentatie en kunnen we vragen stellen.