Algemeen (Pagina 3)

HOUD MOED, HEB LIEF

Vorig jaar maart veranderde alles dus ook het kerkelijk leven. De landelijke Protestantse Kerk ontwikkelde toen het motto ‘Houd moed, heb lief’, zichtbaar op vlaggen en spandoeken.

Avondmaal 14 februari

Beste gemeenteleden,
Op 14 februari hopen we als gemeente het avondmaal te vieren. Om gezamenlijk stil te staan bij het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht en de Genade die wij hierdoor mogen blijven ontvangen.
Als diaconie hebben wij nagedacht hoe we dit als gemeente kunnen vieren nu de kerk gesloten is.

Bericht over beroepingswerk

Aan de gemeenteleden van de PG Echtenerbrug Oosterzee.

In het laatste kerkblad hebt u kunnen lezen wat er zoal aan voorwerk is gedaan om het  beroepingswerk daadwerkelijk te kunnen starten.

Actie kerkbalans

Zoals u misschien gemerkt heeft is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. De actie loopt van 16 tot 30 januari. Het thema voor dit jaar is Geef om je Kerk.

Livestream aanpassingen

Sinds 13 december zijn er problemen met de livestream via Facebook. Hierdoor zijn we gaan kijken naar een andere oplossing om de kerkdiensten aan te blijven bieden. We hebben nu een oplossing waarbij we niet afhankelijk zijn van een andere partij zoals Facebook. De nieuwe oplossing is dan ook enkel te bekijken via de website.

Het beamerteam zoekt versterking.

Er komt een plaatsje vrij in ons beamerteam en wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe kracht. We zijn met een team van 5 mensen die om beurten een dienst verzorgen. De beamerpresentatie wordt op dit moment gecombineerd met de livestream. Het bedienen hiervan is inmiddels goed te doen, er is een mooie werkplek…