Algemeen (Pagina 4)

Groot Letter Bijbel

Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren.

Het Tsjerkepaad

Vorig jaar hebben we met de Laurenskerk meegedaan aan het Tsjerkepaad. We hebben daar prettige ervaringen mee en goede herinneringen aan. Dit jaar willen we weer met de Laurenskerk met het Tsjerkepaad meedoen van 6 juli t/m 14 september 2019. Uiteraard alleen op de zaterdagmiddagen.

Aanmelden Fryske fakansje wike Roosevelthuis

Ruim 50 jaar worden er in ”Nieuw Hydepark, Paviljoen Roosevelt” in Doorn vakantieweken georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland. Dit jaar is deze vakantie in de week van 2 – 9 november 2019. Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid…

Opening watersportseizoen

14 april a.s. wordt in Echtenerbrug het watersportseizoen 2019 feestelijk geopend. Wij vinden het fijn om in de dorpen als kerk ook aanwezig te zijn. Daarom zijn we ook bij de opening betrokken.

‘Met Pasen begint het’

Op zondag 21 april hopen we in de Kruiskerk weer met elkaar de opstanding van Jezus te vieren. De commissie ‘Bijzondere diensten’ heeft als thema dit jaar gekozen: ‘Met Pasen begint het’