Classis verslagen (Pagina 2)

Classicale vergadering 27 juni 2018

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND     CLASSIS FRYSLÂN Opening Na het lezen van 2 Tim. 1: 6-14 vraagt de preses aandacht voor de tekst die hij uitwerkt in zijn korte overweging ter opening van deze classicale vergadering: ‘Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede dat u is toevertrouwd.” Hij sluit af met een…