6 Communicatiemiddelen binnen onze gemeente

6 Communicatiemiddelen binnen onze gemeente

Ieder mens is zich wel bewust van het feit, dat goede communicatie binnen een gemeenschap van groot belang is.

We hebben, naast het mooiste communicatiemiddel, namelijk het persoonlijk gesprek of de ontmoeting met elkaar, ook een aantal andere mogelijkheden om met elkaar in contact te komen of informatie uit te wisselen.

Bij onze PG te Echtenerbrug Oosterzee c.a., zijn dat:

  1. Website: www.pknechtenerbrugoosterzee.nl
  2. Kerkblad Ûnderweis
    Voor de niet Fries, dit betekent: Onderweg.
  3. Zondagsbrief Ûnderweis.
    Een op dit moment nog wekelijkse uitgave.
  4. Kerk app Ûnderweis.
    Een via Donkey Mobile ontwikkelde kerk app voor het onmiddellijk uitwisselen van informatie tussen groepen binnen onze gemeente, maar ook geschikt voor algemene info naar de gemeente. Alleen toegankelijk voor gemeenteleden en vrienden. Landelijk zijn er inmiddels 100 gebruikers van deze (door PKN gesponsorde) app.

Op dit moment wordt de gehouden enquête onder de gemeenteleden en gebruikers van de diverse communicatiemiddelen, geïnventariseerd. Hierna wordt er door de werkgroep, bestaande uit de medewerkers van elk van de 4 hierboven genoemde onderdelen, een voorstel gemaakt voor de kerkenraad, hoe men denkt op de beste manier verder te gaan.

Een heel boeiend en leerzaam proces.