Kerkdienst – Kruiskerk

ds. G. A. M. Aalbersberg-van Loon, Emmeloord
viering Heilig Avondmaal

Collectemand: Diaconie – Kerk in Actie – Zending: Israël/Palestina
Collectemand: Kerk

Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Zending: Israël/Palestina 

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Geef uw bijdrage in de collectemand, maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diakonie o.v.v. collecte Israël/Palestina of doneer via de KerkApp ûnderweis.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

Anneke, Jan, Marleen, Geertruida, Roel, Pietsje en Giny