Kerkdienst – Kruiskerk

ds. W. Andel, Oudega SWF

Collectemand: Kerk in Actie – zending Pakistan
Collectemand: Kerk

Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid
en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben
bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers
kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en
theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

– Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven
– Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen.

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan.

Geef uw bijdrage in de collectemand, maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diakonie o.v.v. collecte Pakistan of doneer via de KerkApp ûnderweis.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

Anneke, Jan, Marleen, Geertruida, Roel, Pietsje en Giny