Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. P.K. Pit, Ryptsjerk

Collectemand: Kerk in Actie, werelddiaconaat: Oeganda
Collectemand: Kerk

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan.

De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda.

Maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diakonie o.v.v. collecte Oeganda

Van harte aanbevolen!

Kerkdiensten weer fysiek én via de livestream te volgen. 

Vanaf heden is het weer mogelijk om met maximaal 30 kerkgangers op 1,5m afstand (tenzij het huisgenoten betreft) de kerkdienst fysiek mee te vieren! U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden. Bij binnenkomst wordt u gevraagd uw gegevens te noteren. We gaan ervan uit dat u bij Corona-gerelateerde klachten de kerkdienst niet bezoekt, u wordt hiernaar ook gevraagd bij binnenkomst. Tijdens de dienst wordt elke week voor de kinderen van groep 1 t/m 8 kinderdienst aangeboden. Ook oppas is zeker mogelijk, maar hiervoor dient u zelf ruim vóór de dienst contact op te nemen met Anita Braber ( 06-23546754).

Uiteraard blijven wij ook de dienst online aanbieden. Via de website kunt u de livestream vinden. U kunt de dienst dan live volgen vanaf 9.25 uur of later terugkijken. We hopen dat u allen gezond blijft, dat we ons verbonden blijven voelen met elkaar in onze Heer en dat we spoedig het aantal kerkgangers weer kunnen verhogen. We houden u op de hoogte!