Livestream kerkdienst

Pastor E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend
Overstapdienst

Collectemand: Jong Protestant (JOP): Kerk als thuisplek voor jongeren
Collectemand: Kerk

Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Meer informatie kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuisplek

Maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diakonie o.v.v. collecte JOP

Alvast veel dank!

Met een hartelijke groet,

Marije, Anneke, Jan, Marleen, Geertruida, Roel en Pietsje