Kerkdienst – Kruiskerk

Pastor E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend
Overstapdienst

Collectemand: Jong Protestant (JOP): Kerk als thuisplek voor jongeren
Collectemand: Kerk

Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Meer informatie kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuisplek

Maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diakonie o.v.v. collecte JOP

Alvast veel dank!

Met een hartelijke groet,

Marije, Anneke, Jan, Marleen, Geertruida, Roel en Pietsje

Vanaf heden is het weer mogelijk om met maximaal 30 kerkgangers op 1,5m afstand (tenzij het huisgenoten betreft) de kerkdienst fysiek mee te vieren! U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Bij binnenkomst wordt u gevraagd uw gegevens te noteren. We gaan ervan uit dat u bij Corona-gerelateerde klachten de kerkdienst niet bezoekt, u wordt hiernaar ook gevraagd bij binnenkomst. Tijdens de dienst wordt elke week voor de kinderen van groep 1 t/m 8 kinderdienst aangeboden. Ook oppas is zeker mogelijk, maar hiervoor dient u zelf ruim vóór de dienst contact op te nemen met Anita Braber ( 06-23546754).

Uiteraard blijven wij ook de dienst online aanbieden. Via de website kunt u de livestream vinden. U kunt de dienst dan live volgen vanaf 9.25 uur of later terugkijken. We hopen dat u allen gezond blijft, dat we ons verbonden blijven voelen met elkaar in onze Heer en dat we spoedig het aantal kerkgangers weer kunnen verhogen. We houden u op de hoogte!

De kerkenraad