Livestream kerkdienst

dhr. G. Doorn, Oldemarkt

Collectemand: Kerk in Actie: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Collectemand: Kerk

Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid

Maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diakonie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

Marije, Anneke, Jan, Marleen, Geertruida, Roel en Pietsje