Livestream kerkdienst

ds. G.A.M. Aalbersberg-Van Loon, Emmeloord
DERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Collectemand: Kerk in Actie Zending – Colombia
Collectemand: Kerk

40dagentijdcollecte Kerk in Actie Zending: Colombia

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.

40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Jeannet Bierman: theologiedocent in Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. in deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? in 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

Maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diakonie.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

Marije, Anneke, Jan, Marleen, Geertruida en Roel