Livestream kerkdienst

de heer G. Doorn, Oldemarkt

Collectemand: Protestantse Kerk Missionair – een kerk van betekenis
Collectemand: Kerk

Protestantse Kerk Missionair werk: Een kerk van betekenis

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is.
Een moestuin voor de hele buurt.
Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen.

Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Geef in de collectemand of maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diaconie.

Alvast onze hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Marije, Anneke, Douwe, Jan, Marleen, Geertruida en Roel