Kerkdienst – Kruiskerk

ds. W. Hordijk, Lemmer
Tweede adventszondag
Viering Heilig Avondmaal

Collectemand: Diaconie – Kerk in Actie Kinderen in de knel
Collectemand: Kerk

Collecte Diakonie zondag 6 december 2020: Kids in actie

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. 

Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.

Meer informatie: kerkinactie.nl/kidsinactie

Geef in de collectemand of maak uw bijdrage over op NL 02 RABO 0337002657 t.n.v. de Diaconie.

Alvast onze hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Marije, Anneke, Douwe, Jan, Marleen, Geertruida en Roel