Kerkdienst – Kruiskerk

dhr. S. de Jong, Joure
Zondag Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
m.m.v. de werkgroep NBG

Collectemand: Diaconie – NBG
Collectemand: Kerk

 

Bijbelzondag
Dit jaar valt Bijbelzondag op 25 oktober. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel centraal, maar op bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt.
We proberen samen met de heer S. de Jong uit Joure een mooie dienst voor te bereiden.

Werkgroep NBG