Gemeenteavond

Op dinsdag 16 mei 2017 zal de voorjaarsvergadering voor gemeenteleden plaatsvinden.

Deze gemeenteavond wordt gehouden in het bijgebouw van de Kruiskerk en begint om 20.00 uur.

Zoals gebruikelijk zullen dan de jaarrekeningen 2016 van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen en het financieel overzicht 2016 van de zendingscommissie gepresenteerd en besproken worden.

Op zondag 7 mei zullen de jaarrekeningen van beide colleges ter inzage liggen in de Laurenskerk te Echten en op zondag 14 mei in de Kruiskerk te Echtenerbrug. U mag de rapporten meenemen naar huis en we vragen u om hier vertrouwelijk mee om te gaan. Ook liggen de jaarrekeningen een half uur vóór aanvang van de gemeenteavond ter inzage in het bijgebouw van de Kruiskerk.

De invulling van de avond ná de pauze wordt verzorgd door ds. S. Baayen-Op ’t Land. Hierover leest u meer elders in het kerkblad.

Na de pauze zal er worden gesproken over het avondmaal. In de huiskamergesprekken kwamen we er vaak op terug: de betekenis van het delen van brood en wijn. Op deze avond zal er door ds. Baayen verteld worden over de geschiedenis en de betekenis van het avondmaal. De Synode heeft er recent wat over geschreven: In sommige delen van de kerk mijdt men het avondmaal (men wil niet ondoordacht aan het avondmaal gaan en zo zich een zonde ‘aaneten’). In andere delen van de kerk ziet men het avondmaal als iets wat eigenlijk niet zo nodig is. Dit brengt de vraag dus mee: Wat betekent het avondmaal? En wat betekent het voor ons?

De bedoeling van de avond is om met elkaar daarover te spreken en bewustwording te creëren. Het doel is niet om iets aan onze vorm van avondmaal te veranderen.

De kerkenraad nodigt u dan ook van harte uit om deze avond bij te wonen!

Namens de kerkenraad,

Bakker-Veldstra, scriba