Informatie avond gastheren en gastvrouwen Tsjerkepaed Speciaal

Voor het Tsjerkepaad van 7 juli t/m 8 september 2018 hebben zich al heel wat gastheren en gastvrouwen opgegeven. De Tsjerkepaadgroep is daar heel blij mee. Op maandag 2 juli is er een informatieavond voor de gastheren en gastvrouwen. De kosters zijn daar ook bij aanwezig. De Tsjerkepaadgroep legt de gang van zaken uit. U bent hier van harte voor uitgenodigd. Het is in de Laurenskerk te Echten ’s avonds om 20.00 uur.

Hanni de Heer
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke
Klaas Veltman
ds. Sifra Baayen-op ‘t Land