Kerkdienst – Kruiskerk

M.W. Jans uit Joure

KERSTNACHTDIENST

m.m.v. de bijzondere dienstencommissie
en Sadwaande uit Lemmer

Collecte: Project Go for Africa
Uitgang: Kerk

Uitnodiging kerstnachtdienst

Wij nodigen u, jou, jullie van harte uit voor de kerstnachtdienst op dinsdag 24 december om 21.00 uur in de kruiskerk te Echtenerbrug.

Dit is de laatste keer dat wij als jeugdraad de dienst organiseren, vanaf volgend jaar gaan we samen met de bijzondere diensten commissie en hopen we nog veel meer mooie (jeugd)diensten te organiseren.

Voorganger in deze dienst is dominee Martin Jans uit Joure. Het thema van de dienst is ‘laat je influencen’ oftewel ‘laat je beïnvloeden’. Hoe bijzonder is het dat een klein baby geboren in een stal, meer dan 2000 jaar later nog steeds een grote influencer is.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Sadwaande uit Lemmer. Sadwaande is een dubbelkwartet: er wordt door 8 zangers, 4-stemmig gezongen, a capella of onder begeleiding van een accordeon.

Natuurlijk wordt er ook samen met de gemeente gezongen, dit onder begeleiding van organist Roeli Wind.

Tijdens de dienst is er collecte voor het project Go For Africa van Sipke Bakker. Sipke schrijft hier meer over in het kerkblad.

De chocolademelk is warm, wees welkom!