Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-Op ’t Land

Overstapdienst God bouwt op… bouw je mee? In deze dienst zullen de kinderen van groep 8 overstappen van het kinderwerk naar het tienerwerk in de kerk. We gaan het hebben over bouwen. Op wie kun je bouwen?

Collecte: Onderhoud gebouwen
Uitgang: Kerk
Oppassen: Renske en Germa Kuiper
Kinderdienst: Annemiek Oostra