Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Viering Heilig Avondmaal (lopend)

Aan tafel bij de koning

Deze zondag lezen we verder in het levensverhaal van Koningin Esther, de koningin die vreest voor haar hele volk. Zij verzint een list om hen te beschermen. Zo belanden we aan tafel met de koning, de enige die het tij kan keren. (We lezen Esther 7)

Deze zondag zullen we ook zelf bij een koning aan tafel: we vieren het Heilig Avondmaal. Deze Koning is ook de enige die ons lot kan keren.

Collecte : Diaconie, Kerk in Actie
Uitgang : Kerk
Oppasdienst: Akkianne Luik en Amarins Oostra
Kinderdienst: Corrie Leffertstra
Tienerdienst

Collecte Kerk in actie:
Droogte overleven in Ethiopië Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage ook overmaken via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp februari. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!