Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. S. M. Baayen-op ’t Land

Eerste Kerstdag

m.m.v. de bijzondere dienstencommissie en de Cantorij

Vieren van de komst van de koning
Kerst vieren we, een prachtig feest om te vieren dat Jezus als kwetsbaar kind naar ons is toe gekomen. Geboren in de stal en met bijzondere kraamvisite. We kijken deze dienst over de schouders van de herders mee naar de pasgeboren koning. Kom ook maar kijken en luisteren naar wat de herders hoorden. In deze dienst doet de cantorij mee en zal er ook een kinderoptreden zijn.

Collecte: Diaconie – Kinderen in de Knel
Uitgang: Kerk
Oppassen: Tynke Hof en Dirkje Slump

Collecte
Kerst – Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog.

Bijna 5 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.

Kerk in Aktie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Ondersteun kerken bij hun hulpverlening.

Kijk voor meer informatie op : www.kerkinaktie.nl/syrie

Bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie ovv N0006000

Hartelijk dank!