Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. S. Baayen-op ’t Land

Derde adventszondag
Afscheids- en hopelijk bevestigingsdienst ambtsdragerVrijheid, daar beginnen en eindigen we deze zondag mee. Met de kinderen gaan we in gesprek met de profeet Sefanja, die verlangt naar vrijheid. God zal die vrijheid geven en Sefanja kan niet wachten. Wij gaan ook verder met het thema vrijheid, vrijheid door Gods naam. Dat komt ook terug in het lievelingslied van Jeannet Bakker, psalm 116. Zij zal deze zondag afscheid nemen als scriba van onze gemeente. We zijn dankbaar voor het werk dat zij gedaan heeft als scriba, en we zijn blij dat zij haar werk doorzet als preekvoorziener in deze gemeente.

Collecte: Diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Blijke Oenema en Marrit Heddema
Kinderdienst: Corrie Leffertstra
Tienerdienst: Riekje Akkerman en Lucie Kuiper