Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. S. Baayen-op ’t Land ‘Iedereen telt, iedereen is geteld’

Dienst met Wegeleben

In dit weekend ontvangen verschillende gemeenteleden Duitse logees uit onze Duitse partnergemeente Wegeleben. Al tientallen jaren hebben wij als gemeente contact met deze kerk. Hier zijn veel vriendschappen over de grens uit ontstaan. In deze dienst staat het thema: ‘Iedereen telt, iedereen is geteld’ centraal. Van harte welkom bij deze kerkdienst waar ook de cantorij haar muzikale bijdrage zal leveren.

m.m.v. de Cantorij

Collecte: Diaconie
Collecte: Kerk
Oppassen: in “De Fûke”, Akkianne van Rossum en Madja van Unen
Kinderdienst: Ammy van Unen

Koffiedrinken na de dienst