Kerkdienst – Kruiskerk

ds. J.S. Helmantel, Midwolda

Bevestiging nieuwe ambtsdragers en bedanken aftredende ambtsdragers.

In deze dienst nemen jeugdouderling Ammy van Unen en diakenen Margriet Jansma en Wilmar Hooijer onder grote dankzegging afscheid. We verwelkomen Akkiane van Rossum-Luik als nieuwe jeugdouderling, en Douwe Koehoorn en Anneke Hooijer-Holtrop als nieuwe diakenen. In deze dienst zullen we de zegen vragen over hun werk in onze gemeente. Bidt en dankt u ook thuis mee?

Collecte: Diaconie:
Uitgang: Kerk
Oppassen: Piertje Leffertstra en Madja van Unen
Kinderdienst: Trientsje Wind

Na afloop dienst koffiedrinken bijgebouw