Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S. Baayen-op ’t Land

Afscheidsdienst Guus Doorn

Koffiedrinken na de dienst.
Collecte: diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Rinske en Germa Kuiper
Kinderdienst: Annemiek Oostra

Zondag 16 juli zwaaien wij Guus Doorn uit, na 4 jaar trouwe dienst als kerkelijk werker in onze gemeente. Deze zondag zullen pastor Guus Doorn en ds. Sifra Baayen gezamenlijk de dienst leiden. De kern van het werk in de gemeente is geloof, hoop en liefde. Zo heeft Guus dat in zijn jaren hier ervaren. Dit zal ook het thema van de dienst zijn.

U zult het misschien al gehoord hebben, maar onze kerkelijk werker Guus Doorn heeft besloten zijn werk voor en in onze gemeente per 16 juli te beëindigen. Hij heeft de kerkenraad aangegeven dat zijn werk in onze gemeente en in de PG Rutten hem zoveel tijd en energie kost dat hij geen tijd, of te weinig tijd, overhoudt om met zijn gezin, kinderen en kleinkinderen door te brengen. Daarom en wetend dat wij inmiddels een nieuwe predikant hebben, heeft hij besloten voor Rutten te kiezen, omdat hij daar de enige pastor is.

De kerkenraad heeft begrip voor zijn keuze en wil graag de waardering van de gemeente voor al het werk wat Guus als kerkelijk werker de afgelopen 4 jaren in onze gemeente heeft verricht op 16 juli in het licht zetten. Op zijn spontane en energieke wijze heeft hij in de afgelopen 4 jaren een speciale plek in onze harten veroverd. We gaan hem zeker missen.

U kunt als gemeentelid uw persoonlijke dank of herinneringen in woord of foto’s, op een A4-tje zetten en dit inleveren bij de scriba of een ander kerkenraadslid, of in de rode bus deponeren, die de komende weken in de hal van de kerk staat (het deksel kan van de bus).

Een groepje gemeenteleden is bereid gevonden om alle persoonlijke bijdragen te bundelen in een wensen- en herinneringsboek, zodat dit namens de gemeente kan worden aangeboden op 16 juli.

Ook willen we graag aan Guus een afscheidscadeau aanbieden, dat in overleg met hem gekozen wordt. U kunt hiervoor een geldelijke bijdrage leveren. Onze kerkrentmeesters betalen hier natuurlijk ook aan mee. U kunt uw bijdrage overboeken op de bankrekening van de kerkrentmeesters, NL10 RABO 0337 000670. Een contante bijdrage kunt u op 25 juni, 2 en 9 juli in de rode bus in de hal van de kerk deponeren of afgeven aan een kerkenraadslid (graag in gesloten envelop). Zowel op de bankoverschrijving als op de enveloppe, vermelden: Afscheidscadeau Guus Doorn. De uiterste betaal- en inleverdatum is zondag 9 juli.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Guus Doorn (en zijn vrouw Sietske) persoonlijk de hand te schudden en/of te bedanken en het beste te wensen. Ook wordt er koffie/thee geschonken in het bijgebouw.

We rekenen op uw komst en medewerking om van 16 juli 2017 voor hem een onvergetelijke dag te maken.

De voorzitter van de kerkenraad

Piet van Koningsveld.