Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Bevestiging en aftreden ambtsdragers

Collecten: Diaconie – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Kinderdienst: Corrie Leffertstra
Oppassen: Akkianne van Rossum

In deze dienst nemen we afscheid van ouderlingen en diakenen. En we verwelkomen de nieuwe ouderlingen en diakenen. Het is ontzettend mooi om te merken hoeveel we om elkaar geven, dat ieder tijd en aandacht geeft om in de kerkenraad te zitten en de dingen te doen die bij hun taak horen. Dit is ook het thema van de zondag: Geven. We lezen over ‘geef de keizer wat van de keizer is, geef God wat van God is.’
We lezen Mattheus 22:15-22.

De volgende gemeenteleden worden bevestigd als ambtsdragers:
Ouderling-coördinator: dhr. J. Heida en mevr. T. Heida-Herder (elk voor 50%), Otterweg 29, Bantega
Ouderling-kerkrentmeester (voorzitter kerkrentmeesters): dhr. A. Bruin, Veenscheiding 22, Echtenerbrug
Diaken: mevr. W. van Rijs-Borgdorff, Hoofdweg 15b, Echten
Diaken: mevr. M. van der Meulen-Bakker, Kromme Warren 1, Echtenerbrug.

In deze dienst nemen we afscheid van de vertrekkende ambtsdragers.
Dit zijn de ouderling-coördinator dhr. P. van Koningsveld (voorzitter kerkenraad),
mevr. L. Oosterhof-Kuipers (ouderling-kerkrentmeesters en voorzitter van de kerkrentmeesters), mevr. F. Veltman-Draaijer (50%) en de diakenen mevr. G. Luiten-Slump en mevr. P. Leffertstra-Platje.

Bij de collecten – Wereldvoedseldag-Collecte Kerk in Actie

Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen.
Vrouwen die in armoede leven in Zuid-Soedan staan elke dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra’s te verdienen voor hun gezin.
Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi landbouwtrainingen van het Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen verbouwen en oogsten.
Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen.