Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ‘t Land

NBG zondag – m.m.v. de NBG werkgroep

Viering heilig avondmaal (lopend)

Na afloop dienst koffiedrinken bijgebouw

Collecte: Avondmaalscollecte NBG
Uitgang: Kerk
Oppassen: Marije van der Meulen
Kinderdienst: Trientje Planting

Dienst van woord en tafel

Deze zondag is het bijbelzondag. Het thema is dit jaar “vier je bijbel”.
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichterbij.
Ze vertalen en verspreiden tal van bijbels wereldwijd. De collecte van deze dienst komt ten goede aan het NBG.
In deze dienst mogen we ook het avondmaal vieren.
Brood en het woord, twee manieren om de goede boodschap binnen te krijgen.