Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Dankstond voor gewas en arbeid

Collecten: Ramp Sint Maarten
Uitgang: Gezamenlijke kerken
gezamenlijke dienst met PG Delfstrahuizen

Dankdag

In de Verenigde Staten heeft men Thanksgiving. Met dit feest wordt er genoten van de oogst, lekker gegeten met vrienden of familie en … gedankt. Traditie is dat iedereen rond de tafel zegt waar ze dit jaar dankbaar voor zijn. Het is mooi om daar een moment voor te nemen: zo horen we van elkaar hoeveel we eigenlijk hebben om dankbaar voor te zijn. Als bij ons de dagen kort zijn geworden en de oogst is binnen – dan vieren wij ook een dankdag om God te danken. Weet u al waar u dankbaar voor bent?

Bij de collecten – Sint Maarten

Op de avond van woensdag 1 november komen we bij elkaar om een dankstond te vieren en aansluitend is er een gemeente avond. Deze gelegenheid grijpen wij aan om uw aandacht en steun te vragen voor Sint Maarten.
Om Sint Maarten te steunen na de vernietigingen van orkaan Irma kunt u op woensdagavond 1 november en op zondagochtend 5 november snoep kopen dat u kunt gebruiken voor de Sint Maarten traditie op 11 november. De opbrengst van deze actie
Sint Maarten snoep voor Sint Maarten wordt overgemaakt op Giro5125 van het Rode Kruis.