Kerkdienst – Kruiskerk

S.M. Baayen-Op ’t Land

EERSTE KERSTDAG
m.m.v. de bijzondere dienstencommissie en de cantorij

Collecte: Diaconie – Kinderen in de Knel
Uitgang: Kerk
Oppassen: Blijke en Janneke  Oenema

Vóór de dienst koffie, thee en limonade in de hal van de kerk

 

Kerstmorgen “God met ons”

Op deze kerstmorgen vieren we het feest van de geboorte van het kerstkind. Zijn vader Jozef heeft van een engel te horen gekregen dat hij hem Jezus moet noemen. Die naam is veelzeggend: het betekent: Van de Heer is de redding. Maar in de droom krijgt Jozef nog een tweede naam te horen. Deze naam is de naam die mensen aan Jezus zijn gaan geven: Immanuel. Dat betekent God met ons. Deze namen staan centraal in deze voering. De cantorij voegt met hun zang nog wat aan onze feestvreugde toe. Van harte welkom.