Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-Op ’t Land

Startzondag
m.m.v. de bijzondere dienstencommissie
Collecte: Diaconie
Uitgang: Kerk
Kinderdienst: Piertje Leffertstra en Diana v. Doezum
Oppassen: Tynke Hof en Madja van Unen – Bijgebouw Kruiskerk

Vóór de dienst koffie, thee of limonade in de hal van de kerk

Startzondag ‘Goed verhaal’

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. De bijzondere dienstencommissie organiseert een dienst voor jong en oud.