Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-Op ‘t Land

Thema: Bevrijding
m.m.v. de Cantorij
Collecte: Kerk in Actie Noodhulp Syrië (zie: bij de collecten)
Uitgang: Kerk
Oppassen: Piertje Leffertstra en Amarins Oostra
Kinderdienst: Simone Planting

Deze zondag valt toevallig samen met bevrijdingsdag, de dag waarop we de bevrijding van ons land vieren, nu alweer 74 jaar geleden. Vrijheid is iets om te vieren, en dat gaan we zeker doen!

Na de dienst koffiedrinken in het bijgebouw van de Kruiskerk