Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. S. de Vries-Terpstra, Sintjohannesga

Doop- en belijdenisdienst
In deze dienst zal Klaske Bakker belijdenis doen en zal Jilke Holtrop gedoopt worden. Deze bijzondere dienst zal worden geleid door ds. Sara de Vries, omdat zij de opa van Jilke in de laatste maanden heeft begeleid. Klaske heeft ook belijdeniscatechese bij haar gevolgd in het afgelopen jaar, maar zij wilde graag belijdenis doen in haar eigen gemeente. Doop en belijdenis liggen in elkaars verlengde en mogen worden gevierd! Viert u mee?

Collecte: Diaconie
Uitgang: Kerk
Kinderdienst: Simone Planting
Oppasdienst: Akianne Luik en Madja van Unen
Tienerdienst: Marianne Punter en Annemieke Oostra