Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land
Eerste Pinksterdag
Belijdenisdienst
m.m.v. de Cantorij
Tienerdienst

Collecte: Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Tynke Hof en Dirkje Slump
Kinderdienst: Trientsje Wind

Pinksteren is het feest waarin we vieren dat Gods geest bij ons gekomen is om met ons te blijven. Op deze dag, meer dan twee millennia geleden, kwamen er drieduizend mensen tot geloof in de God die is, die was en die zal zijn. Ook wij vieren dit feest en ook bij ons zullen mensen hun geloof belijden. De volgende belijdeniscatechesanten willen belijdenis doen van het christelijk geloof:
Willem van Doezum
Diana van Doezum
Ids Leeuw
De cantorij zal deze dienst feestelijk en muzikaal omlijsten.