Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Collecte : Diaconie
Uitgang : Kerk
Oppassen : Blijke Oenema en Marrit Heddema
Kinderdienst : Annemieke Oostra
Na de dienst koffiedrinken in het bijgebouw

We horen deze dag uit een hartelijke brief van een oude man. De apostel Johannes schrijft aan het einde van zijn leven nog wat brieven, waar de bezorgdheid van een vader in doorklinkt. Hij weet op zijn leeftijd dat sommige zaken in het leven prioriteit hebben en andere niet. We gaan luisteren wat hij ons schrijft.