Kerkdienst – Kruiskerk

dhr. G. Doorn, Oldemarkt

ZESDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Palmpasen

Collecte: Diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Akkianne van Rossum
Kinderdienst: Trientsje Wind

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoe-de, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar.
“Mothers’ Union”, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier ver-andering in brengen.
Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan.
Bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen.
Ook geeft “Mothers’ Union” voorlichting over hiv/ aids. Traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.
Deze activiteiten zijn zeer succesvol.

Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Collecteert u in de veertigdagentijd mee voor dit werk?

IBAN: NL 89 ABNA 0457 4574 57
Kerk in actie o.v.v. Collecte 40-dagentijd Palmzondag

Vriendelijke groeten

namens de diaconie, Wendy van Rijs