Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ‘t Land

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Waar woont God?
Ooit hoorde ik een liedje.

Waar woont God
In de hoge
In het heilige
Waar geen mens Hem ziet
Waar woont God
Bij de zwakken
Bij de kleinen
Die stuk zijn van verdriet

We horen zondag waar hij in ieder geval niet woont.

Collecte: Diaconie – Kerk in Actie (zie elders)
Uitgang: Kerk
Oppassen: Pietsje Planting
Kinderdienst: Ammy van Unen

Kerk in Actie (Sterke vrouwen opleiden op Papoea)

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat. Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea.
Van harte aanbevolen!