Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Eerste zondag 40 dagentijd

Collecten: Diaconie – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen:
Kinderdienst: Trientsje Wind en Tymen Slump

Eerste zondag van de 40-dagentijd

Vroeger had ik thuis een prisma, daar scheen het licht dan door. Van 1 straal gewoon zonnelicht kwam een heel spectrum aan kleuren. Dat was voor mij een herinnering aan dat verhaal van de ark van Noach. Als de mensen eindelijk aan land komen, sluit God een nieuw verbond met ze: de regenboog is het symbool. Het laat zien dat God van gewoon iets heel moois kan maken, een verbond van alle kleuren. Hij maakt van ons gewone mensen door zijn verbond christenen, en dat verbond is in alle landen en in alle schakeringen te horen.