Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Viering heilig avondmaal (lopend)

m.m.v. de Cantorij

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in het bijgebouw

Collecten: Avondmaalscollecte – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen:
Kinderdienst: Klaske Bakker

Heilig Avondmaal
Hiernaast staat een plaatje van bomen die met elkaar zijn gegroeid en zelfs als er eentje wordt omgehakt bij de wortel, dan nog valt de boom niet om. Dat is wel een mooi beeld voor wat we doen bij het avondmaal. Een van de mooie eigenschappen van het Avondmaal is het van het begin af aan een maaltijd is om met elkaar te delen. Zo kan je uit elkaars kracht en geloof ook kracht en geloof voor jezelf putten. Deze zondag zal het brood weer gebroken worden en de wijn gedeeld. De cantorij zal hier ook van zingen. Van harte welkom!

Kerk in Actie – Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Groningen en Friesland samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie van Kerk in Actie, ‘Challenging Heights’ bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.