Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen- op ‘t Land

Doopdienst

m.m.v. De Local Vocals

Collecten: Diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Dirkje Slump en Tynke Hof
Kinderdienst: Ammy van Unen, Diana van Doezem en Amarins Oostra

Een paar maanden geleden werden we als kerk verrast door twee geboorteberichtjes in dezelfde week van de familie Braber (Hellingpad 9) en de familie Rehorst (Kromme Warren 68). Zondag 21 januari zullen beide baby’s worden gedoopt. Hun volle namen zijn: Lieve Martine Braber en Morris Barry Rehorst. De Local Vocals zullen deze feestelijke dienst luister bij zetten door met ons en voor ons te zingen.