Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Na afloop kunt u in het bijgebouw onder het genot van een kopje koffie elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen.

Collecten: Diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen:
Kinderdienst: Trientsje Wind

De laatsten worden de eersten en de eersten de laatsten. Bij de geboorte van de Zoon van God zijn niet de wijzen uit het Oosten als eerste bij Maria & Jozef. Ze komen juist achterop, wanneer wij onze kerstspulletjes weer hebben opgeborgen. Dan pas komen de wijzen aan, om Jezus eer te bewijzen. Hebben die wijzen ons nog iets extra’s te vertellen met hun cadeaus?