Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Eerste Kerstdag
m.m.v. de bijzondere dienstencommissie

Vooraf aan de dienst koffiedrinken

Collecten: Diaconie – Kinderen in de Knel
Uitgang: Kerk
Oppassen: Blijke Oenema en Marrit Heddema
Kinderdienst: Ammy van Unen en Diana van Doezem

In deze dienst staat de geboorte van Jezus centraal. Een kind dat geboren wordt is sowieso bijzonder, maar Jezus wordt geboren om het Licht van deze wereld te zijn. De bijzondere dienstencommissie heeft dat als centraal thema voor deze kerst gekozen: Jezus, het ware Licht. De kinderen zullen achterin de kerk aan een eigen lichtje gaan knutselen. Van harte welkom!