Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S. Baayen-op ’t Land

Eerste Adventszondag
Bevestiging mevr. E.Stellingwerf-Vinke als kerkelijk pastor

Na afloop koffiedrinken bijgebouw

Collecte: Diaconie
Uitgang: kerk
Kinderdienst:Klaske Bakker
Oppassen: Pietsje Planting

Deze dienst maken we kennis met onze nieuwe pastor Elly Stellingwerf. Zij zal worden ingeleid in haar bediening, ze zal de zegen ontvangen en hartelijk door ons ontvangen worden. We zien uit naar een stralende dienst, waarin we wederzijds met elkaar kunnen kennismaken!